Du học Đức và danh sách các trường quản trị khách sạn tại Đức

I. Giới thiệu chung

Ngành quản trị khách sạn đang ngày càng phát triển trên toàn thế giới và đồng nghĩa với điều đó là càng có nhiều khóa học chuyên nghiệp về lĩnh vực này tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù nổi tiếng với các ngành kỹ thuật song nước Đức cũng không phải một ngoại lệ. Các khóa học về quản trị khách sạn không chỉ mang lại cho sinh viên nền tảng chuyên môn với nhiều kỹ năng và hiểu biết về ngành mà còn mang lại thêm hiểu biết về văn hóa, các kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Sau đây là danh sách một số trường đào tạo ngành quản trị khách sạn tại Đức cho các bạn tham khảo.

european Uni Du học Đức và danh sách các trường quản trị khách sạn tại Đức

II. Danh sách các trường quản trị khách sạn tại Đức

1. Trường đại học khoa học ứng dụng quốc tế Bad Honnef, Bonn (IUHB)

 • Chương trình học bằng tiếng anh
 • Nhập học: tháng 9/ 2013, tháng 3/ 2014
 • Thời gian học: 3 năm/ 180 ECTS
 • Học phí: € 9,680 / năm

2. Trường kinh doanh Cologne (CBS)

 • Nhập học: tháng 9/ 2013
 • Thời gian học: 3 năm/ 180 ECTS
 • Học phí: 10,140 Euro/ năm

3. Đại học khoa học ứng dụng Rhine-Waal, Kleve

 • Nhập học: tháng 9/ 2013
 • Thời gian học: 42 tháng
 • Học phí: 466 Euro/ năm

4. Đại học Eurppean Munich, Munich

 • Chương trình học bằng tiếng anh
 • Nhập học: tháng 2/2014, tháng 6,8,10/ 2013
 • Thời gian học: 2 năm
 • Học phí: 10,900 Euro/ năm

5. Trường quản lý quốc tế (ISM), cơ sở Frankfurt am Main

 • Chương trình học bằng tiếng anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha
 • Nhập học: tháng 9/ 2013, tháng 3/ 2014
 • Học phí: 9,400 Euro/ năm
 • Thời gian học: 3 năm/ 180 ECTS

6. Trường đại học quốc tế Karlschochschule, Karlsruhe

 • Chương trình học bằng tiếng anh, Đức
 • Thời gian học: 3 năm
 • Học phí: 7,260 Euro/ năm
 • Nhập học: tháng 10/ 2013

7. Đại học khoa học ứng dụng Deggendorf, Deggendorf

 • Chương trình học bằng tiếng Đức:
 • Nhập học: tháng 10/ 2013

8. Trường quản lý quốc tế (ISM), cơ sở Munich

 • Chương trình học bằng tiếng anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha
 • Nhập học: tháng 9/ 2013, tháng 3/ 2014
 • Học phí: 9,800 Euro/ năm
 • Thời gian học: 3 năm/ 180 ECTS

9. Trường đại học khoa học ứng dụng Fresenius, cơ sở Munich

 • Chương trình học bằng tiếng Đức
 • Nhập học: tháng 9/ 2013
 • Thời gian học: 3 năm/ 180 ECTS
 • Học phí: 11,700 Euro/ năm

10. Cao đẳng ECB, cơ sở Dusseldorf

 • Nhập học: tháng 10/ 2013
 • Thời gian học: 3 năm/ 180 ECTS
 • Chương trình học bằng tiếng Anh và tiếng Đức
 • Học phí: 8,100 Euro/ năm

11. Trường quản lý quốc tế (ISM), cơ sở Hamburg

 • Chương trình học bằng tiếng anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha
 • Nhập học: tháng 9/ 2013, tháng 3/ 2014
 • Học phí: 9,400 Euro/ năm
 • Thời gian học: 3 năm/ 180 ECTS

12. Trường đại học khoa học ứng dụng Fresenius, cơ sở Idstein

 • Chương trình học bằng tiếng Đức
 • Thời gian học: 3 năm/ 180 ECTS
 • Học phí: 875 Euro/ 1 tháng
 • Nhập học: tháng 9/ 2013

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Công ty tư vấn du học và đào tạo Âu Mỹ (Amec)

Số 30 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04 39411891 – 39411892

Fax: 04 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn

Website: www.amec.com.vn 

Từ khóa:   · · ·