Học bổng ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)

hoc bong asean business 300x127 Học bổng ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC)Thông tin về chương trình học bổng ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), 2012, Việt Nam.

Quốc gia: Việt Nam

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Khoa học máy tính, Kinh doanh và quản lý, Nhân văn
-Chuyên ngành: Ngôn ngữ

Bậc học: Đại học, Cao đẳng

Đơn vị cấp học bổng: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (The Asian Foundation).

Sơ lược về học bổng:

Chương trình học bổng ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) được thành lập nhằm nâng cao quá trình kết nối nguồn nhân lực trẻ giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

Yêu cầu:

Điểm trung bình năm của 3 năm THPT từ 7.5 trở lên.
Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh: TOEFL PBT 550 hoặc TOEFL CBT 243 hoặc TOEFL iBT 97. Riêng đối với các ngành Kinh tế yêu cầu về trình độ Tiếng Anh là TOEFL PBT 580 hoặc TOEFLE CBT 257 hoặc TOEFL iBT 102.

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 5 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Qua đường bưu điện

Xem thông tin chi tiết tại: http://www.aseanfoundation.org/index2.php?main=news/2012/a2012-02-15.php

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   ·