Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ Pegasus Marie Curie

hoc bong nghien cuu sau tien si 300x196 Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ Pegasus Marie CurieDu học Bỉ: Thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ Pegasus Marie Curie, 2012, Bỉ dành cho các ứng viên quốc tế.

Quốc gia: Bỉ

Ngành: Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Y tế và sức khỏe
-Chuyên ngành: Dược, Khoa học về Đời sống, Nghiên cứu Khoa Học, Nhân học

Bậc học: Sau Tiến Sĩ, Vị trí nghiên cứu

Ngành học: Khoa học sinh học, Nhân văn, Khoa học xã hội, Khoa học Dược, Khoa học ứng dụng và chính xác.

 Tài trợ: FWO

Trường đại học: Flemish Universities

Mô tả học bổng:

Pegasus-long (học bổng Pegasus dài hạn): kéo dài 3 năm tại Flemish Universities. Có thể được làm mới lại mỗi năm. 30 học bổng Pegasus-long fellowships được mở ra cho ứng viên và sẽ được trao riêng biệt cho mỗi cá nhân.

Pegasus-short (Học bổng Pegasus ngắn hạn): kéo dài 1 năm tại Flemish Universities. Không được làm mới lại mỗi năm nhưng ứng viên có thể được đăng ký sau trong sự cạnh tranh mở rộng với chương trình sau tiến sĩ  3 năm. Dạng học bổng nghiên cứu ngắn hạn này được mở dưới hình thức hợp đồng làm việc (lựa chọn chuẩn) hoặc lương (theo yêu cầu).

Yêu cầu:

Vào ngày mở đăng ký, ứng viên phải nộp bằng PhD hoặc tương đương trong bất kỳ lĩnh vực khoa học nào mà mình tham gia.
Bằng PhD phải được nộp trước 1 tháng 6 – trước khi bắt đầu chương trình (dành cho những học bổng bắt đầu vào 1 tháng 10), hoặc trước 1 tháng11 (dành cho học bổng ngắn hạn bắt đầu vào 1 tháng 1 năm tới).
Ứng viên có thể đăng ký học bổng này trước khi đến ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ.
Ứng viên chỉ có thể đăng ký cho học bổng dài hạn trong vòng 6 năm kể từ ngày có bằng PhD.
Ứng viên chỉ có thể đăng ký cho học bổng ngắn hạn trong vòng 10 năm kể từ ngày có bằng PhD.

Gửi đơn trước ngày:

01 tháng 05, 2012
01 tháng 02, 2013
01 tháng 02, 2014

Phương thức: Đăng ký online tại: http://www.fwo-eloket.be/FWO.ELoket.WebUI/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFWO.ELoket.WebUI%2fAanvragen%2fAanvragenTypeSelector2011.aspx%3fAanvraagtypegroep%3d2&Aanvraagtypegroep=2

Thêm Thông tin: http://www.fwo.be/Pegasus-Marie-Curie-fellowships-postdoc.aspx

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·