Học bổng Norwegian Government Quota Scheme

hoc bong du hoc Nay Uy 300x199 Học bổng Norwegian Government Quota SchemeBạn đang tìm kiếm học bổng du học tại một đất nước Bắc Âu? Thông tin về chương trình học bổng Norwegian Government Quota Scheme cho sinh viên Quốc tế từ các nước đang phát triển , Na Uy. Hãy cùng apply nhé!

Đất nước: Na Uy

Chuyên ngành: Các khóa học cung cấp bởi Quota Scheme

Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ, Cử nhân,…

Đơn vị cung cấp học bổng du học: Chính phủ Na Uy

Đối tượng; Tất cả các sinh viên Quốc tế đến từ các nước đang phát triển (Trong đó có Việt Nam)

Sơ lược về học bổng du học:

  • Mục đích chính của Quota Scheme là thông qua những hỗ trợ về giáo dục giúp sinh viên có những kiến thức nhất định để đóng góp vào sự phát triển của đất nước khi quay về.
  • Quota Scheme thông qua việc hỗ trợ học bổng để nâng cao mỗi quan hệ với các quốc gia có ứng viên được lựa chọn đồng thời đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục chung.
  • Hầu hết các trường Đại học, cao đẳng ở Na Uy đều tham gia vào Quota Cheme. Các học viện cung cấp một số lượng không nhỏ sinh viên theo học mỗi năm.
  • Hầu hết các học viện ở Na Uy cung cấp các khóa học và chương trình học bằng tiếng Anh.

Điều kiện:

  • Đối với học sinh, nộp trực tiếp từ Quốc gia
  • Bạn phải cư trú ít nhất là 1 năm tại Quốc gia của mình trước khi học tập tại 1 trường Đại học/ Cao đẳng tại Na Uy
  • Ứng viên nộp đơn cho chương trình học với mục tiêu chuyển tiếp từ quốc gia đang theo học
  • Hầu hết các chương trình ở trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ nhưng Quota Scheme cũng đông thời cung cấp văn bằng Cử nhân
  • Tất cả các ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản: Có bằng tốt nghiệp cấp hai. Tối thiểu 2 năm giáo dục ở mức độ cao hơn ở trong nước

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 3 tháng 3 năm 2012

Lưu ý: SIU không chịu trách nhiệm cho việc được nhận vào trường của ứng viên. Bạn nên kiểm tra việc đăng kí vào các trường thông qua các website để tham khảo quá trình nộp đơn.

List of Institutions Offering Scholarships: http://siu.no/eng/content/download/5379/59403/file/Institutions%20offering%20scholarships%20under%20the%20Quota%20Scheme%20-%2009.12.11.pdf

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Quota-Scheme/Application

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·