Học Bổng PeopleVox, Henley Business School

university of reading 300x174 Học Bổng PeopleVox, Henley Business SchoolDu học Anh: Chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngành Kế Toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Quản lí doanh nghiệp, Marketing và Quản lí quốc tế tại Henley Business School, University of Reading, Anh Quốc

Quốc gia: Anh

Ngành: Kinh doanh và quản lý
-Chuyên ngành: Kế toán, Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Quản trị Nhân lực

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD)

Trường học: University of Reading

Chuyên ngành: Kế Toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Quản lí doanh nghiệp, Marketing và Quản lí quốc tế.

Đơn vị cấp học bổng: PeopleVox

Sơ lược về học bổng:

  • Học bổng trị giá £1,000 bao gồm toàn bộ học phí trong vòng  1 năm.
  • Học bổng được trao bởi PeopleVox có trụ sở chính tại UK. PeopleVox là nhà tiên phong trong việc triển khai giải pháp quản lí cổ phần và các tài sản có giá trị khác. Khách hàng thân thiết là các công ty, tập đoàn dang tiếng như Motorola, Christies và Bộ quốc phòng.

Yêu cầu:

Ứng viên cần đáp ứng trình độ học thuật và trình độ tiếng anh đầu vào của trường.
Ứng viên cần thể hiện khả năng chuyên môn xuất sắc và sự đóng góp năng nổ cho việc kinh doanh nói riêng và xã hội nói chung.
Trường hợp ứng viên đã nhận thư nhâp học từ chương trình Cao học thuộc các chuyên ngành Kế Toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Quản lí doanh nghiệp, Marketing và Quản lí quốc tế và đã trả phí giữ chỗ, thì vẫn được nộp đơn xét học bổng.

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 25 tháng 10 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Qua đường bưu điện

Xem thông tin chi tiết tại: http://www.henley.reading.ac.uk/management/pg-taught/mgmt-pgtscholarships-peoplevox.aspx

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · ·