Texas A&M University : Nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên quốc tế

TAMUlogo Texas A&M University : Nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên quốc tếHọc bổng du học Mỹ – Học bổng và hỗ trợ tài chính của Texas A&M University, Mỹ

Đất nước: Hoa Kì

Bậc học: Đại học

Chuyên ngành : Không giới hạn chuyên ngành.

Ứng viên cho học bổng : Tất cả học sinh Quốc tế.

Yêu cầu về học bổng:

- Ứng viên phải chứng minh được nhu cầu Tài chính của mình khi nộp đơn.

- Ứng viên phải tự chủ về Tài chính trong năm học thứ nhất.

- Ứng viên có thể nộp đơn đăng kí xin học bổng vào năm thứ 2.

- Để được chấp nhận, ứng viên phải đăng kí một khóa học toàn phần bắt buộc tại Trường Đại học Texas.

- Ứng viên được tài trợ bởi các cơ quan, tổ chức liên hệ Phòng Chương trình tài trợ sinh viên để có hướng dẫn cụ thể.( (979) 845-2550 hoặc e-mail ssp@tamu.edu)

Yêu cầu khi nộp hồ sơ:

- Bảng kê khai lợi tức. Học sinh tự do cần có giấy chứng nhận về các khoản Thuế và thu nhập của cha mẹ ( Một số trường hợp cần gửi Bảng kê khai lợi tức theo mẫu của Mĩ – nếu được yêu cầu). Liên hệ Dịch vụ sinh viên Quốc tế nếu có thắc mắc.( (979) 845-1824)

- Giấy báo từ ngân hàng bao gồm các mục được yêu cầu sau:

  • Bảng Quyết toán tài khoản Ngân hàng thường và tài khoản tiết kiệm.
  • Tổng số tiền đặt cọc cho tài khoản thong thường vầ tài khoản tiết kiệm.
  • Tổng giá trị của Giấy chứng nhận các khoản đặt cọc và/hoặc tài sản thay thế.

( Nếu bạn có hai tài khoản ngân hàng trở lên trong vòng 12 tháng, nộp số mẫu đơn tương ứng với số tài khoản Ngân hàng)

- Một bức thư (của ứng viên) bao gồm:

  • Giải thích lí do bạn cần hỗ trợ tài chính..
  • Cách bạn tự chủ tài chính ban đầu và lí do không đủ kinh phí hoàn tất khóa học.
  • Đưa ra dẫn chứng xác thực về yêu cầu của bạn.
  • Bổ sung thêm các thay đổi ( về tình hình kinh tế quốc gia, thiên tai) ở nước bạn có thê ảnh hưởng tới khả năng bạn hoặc gia đình nhận được tài trợ.

Thời gian học nếu nộp đơn : Học kì hè năm 2012

Deadline: Ngày 1 tháng 4 năm 2012.

Nguồn : Scholarship Planet

Công ty tư vấn du học Âu Mỹ (Amec)
Số 85, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 39411891 – 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn
website: www.amec.com.vn, www.duhoc360.com

Từ khóa:   · · · ·