do bong

Đại Học Waseda

1204
Du học Nhật Bản: Đại Học Waseda
Du học Nhật Bản: Đại Học Waseda

Du học Nhật Bản: Đại học Waseda thành lập năm 1882 tại thủ đô Tokyo, là một trong những trường đại học danh tiếng nhất Nhật Bản.