do bong

du học với nỗi nhớ nhà

708
Du học với nỗi nhớ một mùa thu Hà Nội
Du học với nỗi nhớ một mùa thu Hà Nội

 Khi Hà Nội vào thu, mùa đẹp nhất trong năm, thì những người đi xa lại càng thấy lòng thổn thức. Với những cô gái đi du học, chỉ muốn...