do bong

học bổng du học Trung Quốc 2017

696
Du học Trung Quốc với trường Đại Học Thông Tin và Công Trình Nam Kinh
Du học Trung Quốc với trường Đại Học Thông Tin và Công Trình Nam Kinh

Hiện nay có rất nhiều học sinh chọn lựa Trung Quốc là nơi để học tập và phát triển tương lai. Theo thống kê năm 2014, Trung Quốc là nơi...

1257
Hội thảo Trung Quốc: học bổng toàn phần tỉnh Giang Tô
Hội thảo Trung Quốc: học bổng toàn phần tỉnh Giang Tô

Với nền kinh tế vững mạnh và phát triện, cơ hội việc làm rộng mở, chi phí hợp lý, khoảng cách địa lý gần gũi, văn hóa tương đồng dễ...