do bong

trường cao đẳng kĩ thuật Canada

926
Cao đẳng quốc tế Lasalle – tập đoàn cao đẳng kỹ thuật lớn nhất Canada
Cao đẳng quốc tế Lasalle – tập đoàn cao đẳng kỹ thuật lớn nhất Canada

I.  Giới thiệu về trường Cao đẳng Lasalle Cao đẳng Quốc tế Lasalle là một bộ phận của Tập đoàn giáo dục quốc tế LaSalle – tập đoàn cao đẳng kỹ...