do bong

chuyên ngành học đại học tại trung quốc

1252
Đại học Bách Khoa Quế Lâm
Đại học Bách Khoa Quế Lâm

Đại học Bách Khoa Quế Lâm đặt tại thành phố Quế Lâm tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc. Quế Lâm là môi trường sạch sẽ, không khí trong lành, được thế giới...