HÀ NỘI

(024) 3 941 1891/2 - 0914 863 466

ĐÀ NẴNG

(023) 6 396 7776 - 091 608 2128

HỒ CHÍ MINH

(028) 6261 1177 - 0909 171 388

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề tính từ hay mệnh đề quan hệ (MĐQH) được đặt sau danh từ để bổ nghĩa.

Nó được nối bởi các đại từ quan hệ ( Relative pronouns) : WHO, WHOM, WHICH, WHERE, THAT, WHOSE, WHY, WHEN.

I. WHO : Thay thế cho người, làm chủ từ trong MĐQH.

Eg: I need to meet the boy. The boy is my friend’s son.

I need to meet the boy who is my friend’s son.

II. WHOM : Thay thế cho người, làm túc từ trong MĐQH.

Eg: I know the girl. You spoke to this girl.

I know the girl whom you spoke to.

*NOTE: (mẹo làm bài) Đứng sau đại từ quan hệ who thường là một động từ, còn sau đại từ quan hệ whom thường là một danh từ.

III. WHICH : Thay thế cho vật, đồ vật. Vừa làm chủ từ, vừa là túc từ trong MĐQH.

Eg: She works for a company. It makes cars.

She works for a company which makes cars.

IV. WHERE : Thay thế cho nơi chốn: there, at that place,… . Làm chủ từ, túc từ trong MĐQH.

Eg: The movie theater is the place. We can see films at that place.

The movie theater is the place where we can see the films.

*NOTE: (mẹo làm bài) Đứng sau đại từ quan hệ which thường là một động từ, còn sau đại từ quan hệ where thường là một danh từ. Sau đại từ quan hệ which còn là một danh từ khi nơi chốn là bổ nghĩa cho một động từ như visit…

V. WHOSE : Thay thế cho sở hữu của người, vật ( his- , her- , its- , their- , our- , my- , -‘s )

Eg: John found the cat. Its leg was broken.

John found the cat whose leg was broken.

VI. THAT : Thay thế cho người, vật. Làm chủ từ, túc từ trong MĐQH.

Eg: I need to meet the boy that is my friend’s son.

She has a car that is made in Japan. *NOTE: (quan trọng, cần chú ý)

* Không được dùng that trong những trường hợp :

Mệnh đề quan hệ không có giới hạn (mệnh đề bổ nghĩa cho 1 danh từ đứng trước đã xác định rồi).

Eg: Mary, ( who / that ) sits next to me, is good at maths.

Mary, who sits next to me, is good at maths. (Không được dùng that)

Sau giới từ :

Eg: The girl to ( whom / that ) I was talking yesterday is my sister.

The girl to whom I was talking yesterday is my sister. ( Không được dùng that )

* Bắt buộc dùng that trong những trường hợp :

Sau danh từ chỉ cả người lẫn vật :

Eg: I saw a lot of people and vehicles that were moving to the market.

Sau những danh từ ở dạng so sánh cực cấp ( superlative ) :

Eg: Yesterday was one of the hottest days that I have ever known.

Sau những cách nói mở đầu bằng ‘ It is/was…’

Eg: It is the teacher that is important, not the kind of school he teaches in.

Sau ‘all, everybody, everything, nothing, nobody,…’

Eg: – Answer all the questions that I asked.

VII. WHY : Thay thế cho cụm trạng từ chỉ lí do : for that reason.

Eg: Tell me the reason. You are so sad for that reason.

Tell me the reason why you are so sad.

VIII. WHEN : Thay thế cho cụm từ chỉ thời gian : then, at that time, on that day….

Eg: Do youremember the day. We fisrt met on that day.

Do you remember the day when we fisrt met ?


 

Hoặc liên hệ Hotline:

  • AMEC Hà Nội  (024)39411 891 – 39411890 – 39411892 hoặc 0914 863 466
  • AMEC Đà Nẵng    (02)36 396 7776 hoặc 0916 082 128
  • AMEC Hồ Chí Minh  (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 hoặc 0909 171 388

Facebook: https://www.facebook.com/toididuhocPhản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(*)

Có thể bạn quan tâm:

Tin du học nổi bật

Tin du học Mới Nhất

Đăng ký tư vấn miễn phí