Past Progressive Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm chính xác trong quá khứ, diễn tả 1 hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào.

1. Cách dùng

1.1. Hành động diễn ra tại thời điểm xác định trong quá khứ

I was watching TV at 9 o’clock last night.
They were working on the report at six.

1.2. Hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian trong quá khứ

We were studying during the recess.
Peter was sleeping during class.

1.3. Hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào

She was speaking on the phone when he arrived.
When he won the game, I was cooking.

1.4. Hành động đang xảy ra trong khi có hành động khác cũng đang diễn ra

She was working on her homework while I was preparing dinner.
They were finishing the project while we were putting together the proposal.

2. Các từ thường đi kèm:

at six, nine o’clock, etc. during, while, when

3. Cấu trúc

3.1. Khẳng định

Chủ ngữ + be + verb + -ing.

I was, You were, He was, She was, We were, You were, They were -> watching TV when I arrived.

3.2. Phủ định

Chủ ngữ + be + not + verb + -ing.

I wasn’t, You weren’t, He wasn’t, She wasn’t, We wasn’t, You wasn’t, They wasn’t -> working when he came into the room.

3.3. Nghi vấn

Từ để hỏi + be + chủ ngữ + verb + -ing?

What -> were you, they -> doing at seven o’clock?
What -> was I, he, she -> doing at seven o’clock?

Hoặc liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO ÂU MỸ (AMEC)

Facebook: https://www.facebook.com/toididuhoc

Website: amec.com.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 14-16 Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: (024)39411 891 – 39411890 – 39411892

Email: vphanoi@amec.edu.vn

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ:  Số 1, Giang Châu 1, đô thị Nam cầu Tuyên Sơn, Khuê Mỹ, Đà Nẵng

Điện thoại: (02)36 396 7776

Email: vpdanang@amec.edu.vn

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 167 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Quận 3, TP HCM

Điện thoại: (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 – 6261 1155

Email: vphcm@amec.edu.vn